Tietosuojaseloste

Constle Construction Oy:n asiakas- ja markkinointiviestintärekisteri

 1. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Constle Construction Oy (y-tunnus 3151868-9)
Timanttikiteenkuja 4 A 9
01700 Vantaa

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
sähköposti: tietosuoja@constle.fi
postiosoite:
Constle Construction Oy
Tietosuojavastaava
Timanttikiteenkuja 4 A 9
1700 Vantaa

 1. Rekisteröidyt

Rekisteröidyt ovat rekisterinpitäjän asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöitä, rekisterinpitäjän palveluiden ja verkkosivujen käyttäjiä. Asiakkaat ovat yrityksiä, elinkeinonharjoittajia tai kuluttajia.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai rekisterinpitäjän kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpano.

Käytämme henkilötietoja palveluidemme markkinoinnissa ja myynnissä, asiakassuhteen hallinnassa, laskutusta ja asiakastuen tarjoamista varten, käyttöoikeuksien valvontaa ja palvelujen kehittämistä varten. Henkilötietojen käsittely pitää sisällään myös henkilötietojen käsittelyä ja analysoimista markkinoinnin tai palveluiden kohdentamista varten. Saatamme esimerkiksi näyttää verkkosivuillamme ja kanavissamme kohdennettuja viestejä tai sisältöjä perustuen aikaisempaan kiinnostukseesi.

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen ja palveluidemme käytön yhteydessä. Keräämme asiakkaita ja asiakkaiden yhteyshenkilöitä koskevia tietoja myös julkisista lähteistä tai rekistereistä.

Keräämme webanalytiikka-palveluiden avulla verkkosivustomme kävijätietoa, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustoamme ja kohdentaa sivustomme kävijöille relevanttia markkinointia ja asiakasviestintää.

 1. Mitä henkilötietoja keräämme ja mistä ne on kerätty

Asiakas- ja markkinointiviestintärekisteri sisältää seuraavanlaisia asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden tietoja:

 • nimi, sähköpostiosoite, puhelin, tehtävänimike
 • yrityksen/yhteisön nimi ja yhteystiedot
 • postituslistojen tilaustiedot - suoramarkkinointia ja asiakasviestintää koskevat kiellot
 • verkkosivulla käyttäjän avaamat sivut ja pyytämät esitteet
 • tieto kirjautumisesta rekisterinpitäjän tarjoamiin verkkopalveluihin
 • tieto sähköpostitse lähetetystä asiakas- tai suoramarkkinointiviestistä ja onko viesti avattu käyttäjäprofiili
 • rekisteröidyn kanssa käytyä viestintää koskevat tiedot, kuten viestien sisällöt ja lähetysajat
 • asiakaspalveluun lähetetyt viestit ja siihen liittyvän tiketin käsittelytiedot
 • verkkosivulla käydyt chat-keskustelut asiakaspalvelun kanssa - asiakaspalvelun palvelunumeroon soitettujen puheluiden tallenteet
 • asiakaspalvelun käytöstä antamasi palaute
 • muita rekisterin tarkoitukseen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi rekisteröityyn yhdistettävissä oleva, palvelun käyttämisen yhteydessä tapahtuvasta verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

Keräämme ja käsittelemme markkinointi- ja asiakasrekisterissä pääasiassa asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme vastuu- ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja.

Tyypillisesti saamme asiakkaamme yhteyshenkilöiltä suoraan seuraavia tietoja:

 • Asiakasyrityksen nimi, yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, työsähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Tiedot yhteyshenkilön sähköisen suoramarkkinoinnin ja asiakasviestinnän luvista ja/tai kielloista
 • Yhteyshenkilön itsensä antamat luokittelutiedot (esimerkiksi kiinnostuksen kohteet)
 • Yhteydenottolomakkeiden kautta syötetyt tiedot
 • Asiakaspalautetiedot, yhteydenottoviestit ja suostumukset

Palveluiden ja verkkosivujen käytön yhteydessä käsittelemme esimerkiksi seuraavia käyttäjää koskevia henkilötietoja:

 • IP-osoitetieto tai muu tunniste
 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Rekisterinpitäjän verkkopalveluiden käytöstä kerättävät tiedot
 • Asiakaspalvelukanavien käytöstä kerättävät tiedot

Muista lähteistä saamme erityisesti seuraavia käyttäjää koskevia tietoja:

 • Sosiaalisten medioiden, kuten LinkedInin, Facebookin ja Twitterin käyttöön liittyvät tiedot kuten tykkäykset verkkosivuillamme
 1. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Voimme käyttää henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita.

Voimme luovuttaa yhteystietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneillemme voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Voimme luovuttaa rekisterin tietoja viranomaisille toimivaltaisen viranomaisen antaman velvoittavan määräyksen perusteella tai silloin kun katsomme viranomaisen tietopyynnön olevan perusteltu palveluidemme käyttöön liittyvän väärinkäytösepäilyn selvittämiseksi.

 1. Siirrot EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojenkäsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista esimerkiksi silloin kun rekisteröity lähettää tai vastaanottaa viestejä sähköpostitse tai muuten internetiä hyödyntävän välityspalvelun kautta.

Voimme käyttää asiakas- ja markkinointiviestinnässä sekä asiakaspalvelun tiketinhallinnassa kolmansien osapuolien tarjoamia tietojärjestelmiä ja pilvipalveluita, joissa henkilötietojen käsittely voi tapahtua osittain Euroopan talousalueen ulkopuolella. Siltä osin kuin alihankkijamme suorittavat tietojenkäsittelyä Euroopan talousalueen ulkopuolella, varmistamme, että henkilötietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle tapahtuu kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakas- ja markkinointiviestintärekisterissä olevia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin kuin tarvitsemme niitä yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Seuraaville tiedoille on määritellyt säilytysajat:

 • asiakaspalvelun chat-keskustelujen tallenteet: 3 kuukautta
 • asiakaspalvelun puhelinkeskustelujen tallenteet: 7 kuukautta
 • asiakassuhteen hoitoon liittyvät asiakkaan yhteyshenkilön tiedot: niin kauan kuin rekisteröity on kyseisen asiakkaan yhteyshenkilö tai niin kauan kuin säilytämme asiakkaan käyttämän palvelun historiatietoja
 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Lainsäädännön sallimissa rajoissa voimme kuitenkin rajata oikeuttasi tutustua sellaiseen tietoon, joka sisältää muiden henkilöiden henkilötietoja, meidän tai asiakkaamme liikesalaisuuden piiriin kuuluvaan tietoa tai palvelun turvaominaisuuksiin liittyvää tietoa.

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa jos:

 • peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelylle ole muuta hyväksyttävää perustetta kuin antamasi suostumus
 • vastustat tietojesi käsittelyä, eikä käsittelyn jatkamiselle ole hyväksyttävää perustetta
 • tietojen käsittely on lainvastaista
 • olet alaikäinen ja henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskuntapalvelun tarjoamisen yhteydessä.

Tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista. Jos pidät henkilötietojesi käsittelyä lainvastaisena, voit tehdä valituksen henkilötietojen käsittelystä toimivaltaiselle viranomaiselle.

 1. Tietoturva

Asiakas- ja markkinointiviestintärekisterin käyttöoikeus on rajattu vain nimetyille henkilöille, joilla on työtehtävissään tarve käsitellä henkilötietoja. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana. Henkilötietoja tallennetaan pääasiassa Euroopan talousalueella sijaitseviin tietokantoihin ja tietojärjestelmiin, joissa on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset keinot suojata henkilötiedot väärinkäyttöä ja paljastumista vastaan.

 1. Yhteydenotot

Jos sinulla on kysymyksiä tähän tietosuojaselosteeseen liittyen tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia, ota yhteyttä rekisterinpitäjän tietosuojavastaavaan käyttäen yllä olevaa sähköposti- tai postiosoitetta.

 1. Muutokset

Rekisterinpitäjä voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan tietosuojaselosteen alussa ”viimeinen päivitys” ilmoituksella.


Palveluiden tietosuojaseloste

 1. Constle Palveluiden tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Constle käsittelee henkilötietoja tarjotessaan asiakkailleen erilaisia tietojenkäsittelypalveluita ja yhteystietopalveluita. Constle noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 ja sitä täydentävää kansallista tietosuojalakia (1050/2018), sekä lakia sähköisen viestinnän palveluista (917/2014).

 1. Constle palveluntarjoajana yritysasiakkailleen

Constle tarjoaa yritysasiakkailleen (”Asiakas”) erilaisia palveluita, joiden kautta Asiakas voi hankkia Constlen ja muiden rekisterinpitäjien tietokannoista tarpeisiinsa sopivia yritysten tiedoista koostuvia kohderyhmätietoja (”Palvelut”). Palveluiden avulla hankkimiaan kohderyhmätietoja Asiakas voi käyttää tarkoituksiin, joista Asiakkaan ja Constlen välillä solmitussa Palveluita koskevassa sopimuksessa on sovittu. Osana Palveluita Constle tarjoaa myös rekisterinpäivitystä sekä Profinderin ja Vastuu Groupin tietopalveluita. Palveluiden kulloisesta sisällöstä riippuen Constle voi joko luovuttaa henkilötietoja Asiakkaalle, taikka käsitellä Asiakkaan toimittamia henkilötietoja Asiakkaan puolesta henkilötietojen käsittelijänä.

Palveluiden avulla Asiakkaiden saatavilla olevat kohderyhmätiedot koostuvat Constlen rekisterinpitäjänä käsittelemistä yritysyhteystiedoista, sekä muiden rekisterinpitäjien tietokantoihin sisältyvistä tiedoista, joille kolmas osapuoli on rekisterinpitäjä ja joita Constle käsittelee kolmannen puolesta ja lukuun. Constle tarjoaa Palveluiden kautta myös yrityspäättäjätietoja. Yrityspäättäjärekisteri sisältää henkilötietoja henkilöistä, jotka asemansa perusteella tekevät työtehtäviinsä kuuluvia päätöksiä työnantajansa nimissä ja lukuun.

Constle tarjoaa Asiakkailleen myös mahdollisuuden Constlen helppokäyttöisen käyttöliittymän kautta pääsyä tekemään hakuja ja muodostamaan kohderyhmiä kolmansien rekisterinpitäjien tietokannoista. Tällöin Constle toimii kyseisten rekisterinpitäjien puolesta ja lukuun näiden rekisterinpitäjien kanssa solmittujen sopimusten perusteella.

Hankkiessaan kohderyhmätietoja Palveluiden kautta, Asiakas määrittelee rekisterinpitäjänä itselleen hankkimiensa kohderyhmätietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Tällöin kyseessä on tietosuolainsäädännön mukainen henkilötietojen luovutus rekisterinpitäjältä (Constle tai muu rekisterinpitäjä) toiselle rekisterinpitäjälle (Asiakas) Asiakkaan omiin käyttötarkoituksiin. Asiakkaan pyynnöstä Constle voi edelleen käsitellä tätä Asiakkaalle syntynyttä henkilörekisteriä henkilötietojen käsittelijänä. Asiakas voi esimerkiksi edelleen suodattaa Palveluiden avulla hankkimaansa henkilörekisteriä muista lähteistä saatavien tietojen avulla. Nämä muut lähteet voivat olla esimerkiksi Asiakkaan oma olemassa oleva asiakasrekisteri tai kuntien ja kaupunkien ylläpitämät julkiset tiedot kunnan tai kaupungin rakennuskannasta. Constle tekee tällaisen suodatuksen Asiakkaan puolesta toimien henkilötietojen käsittelijänä Asiakkaan puolesta ja lukuun.